Att över­le­va blir må­let – i år ock­så

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Det har hänt att spe­lar­na själ­va be­ta­lat för att la­get ska kom­ma i väg ut­om­lands un­der för­sä­song­en, så det eko­no­mis­ka lä­getn är tajt. Men det är nå­got man lärt sig le­va med, och man har lir­kat sig ur tuf­fa­re lä­ge un­der sin tid i den högs­ta se­ri­en. KDFF har bli­vit ett sta­bilt lag i mit­ten i se­ri­en och gjor­de det bra i fjol trots för­lus­ten av Hed­vig Lindahl och Ma­ri­ja Ba­nu­sic. Nu för­svin­ner skyttedrott­ning­en Mar­g­ret Lá­ra Vi­dars­dot­tir ef­ter att ha va­rit tillbaka i ba­ra ett år. La­get lär som van­ligt få sik­ta in sig på att över­le­va – både eko­no­miskt och sports­ligt – och bli näst bäst i Skå­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.