La­get som kan få al­la att dar­ra

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Ef­ter en fe­no­me­nal sä­song för två år se­dan hann verk­lig­he­ten – och ska­dor­na – i fatt Öre­bro. I fjol ha­de man vär­vat lands­lagsmitt­fäl­tar­na Li­sa Dahl­kvist och Han­na Fol­kes­son, men bå­da gick sön­der in­nan se­ri­en ha­de star­tat. ”Da­la” kom för­vis­so tillbaka in­nan hon för­svann till PSG, men ”Fol­ke” gjor­de in­te en­da match och är nu åter hem­ma i Umeå. Har un­der trä­na­ren Ric­kard Nils­sons led­ning (Nils­son har dock bytt klubb) gått från att va­ra se­ri­ens stryk­på­sar till ett lag som kan få vil­ken an­nan all­svensk klubb att dar­ra. För­lo­rar nu fle­ra tro­tjä­na­re som slu­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.