Chawinga ska skju­ta ny­kom­ling­en kvar

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Kvarnsve­den var klar se­rie­seg­ra­re när fy­ra om­gång­ar åter­stod av för­ra årets eli­tet­ta. Det blev till slut 66 po­äng och mål­skill­na­den 76–15. Siff­ror som im­po­ne­rar och som gjort att klub­ben valt en nå­got an­norlun­da väg in­för de­bu­ten i da­mall­svens­kan. In­te en en­da spe­la­re kom­mer från den högs­ta se­ri­en. Styr­kan är att la­get har kvar sam­ma trupp som i fjol. Dock: Sett till trup­pens styr­ka är den en av se­ri­ens sva­gas­te, och tip­set är att Da­la­la­get och Mall­bac­ken får tac­ka för sig ef­ter sä­song­en. Sto­ra för­hopp­ning­ar kom­mer att läg­gas på målspru­tan Ta­bit­ha Chawinga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.