Ett ka­no­nan­fall – men tunn trupp

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Grun­dad: Are­na: Pu­blik­snitt i fjol: Pla­ce­ring i fjol: Ka­pa­ci­tet: 2009 sat­te la­get från Stån­gåstan punkt för Umeå IK:S mäs­ta­re­ra, och i Lin­kö­ping dröm­mer man sä­ker­li­gen att få stopp på Ro­sen­gårds guld­regn. I fjol trod­de många att det var dags, men de ham­na­de på en fjär­de­plats. Lin­kö­ping fort­sät­ter sat­sa ungt, men en del av ru­ti­nen för­svann med tro­tjä­na­ren Char­lot­te Roh­lin. Det finns så myc­ket klass i det­ta lag att dröm­men i år kan slå in. Trup­pen är dock tunn och ska­de­käns­lig. Trä­na­ren Mar­tin Sjögren änd­rar spel­sy­stem och kör 4–3–3. Med Per­nil­le Har­der, Fri­do­li­na Rol­fö och Stina Black­ste­ni­us på topp. Ett ka­no­nan­fall!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.