Stor risk för fort­satt jojo-till­va­ro

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Mall­bac­ken har ham­nat på kar­tan av en en­da an­led­ning – det grön­vi­ta fot­bollsla­get. För­ra sä­song­en var klub­ben nyupp­flyt­tad från eli­tet­tan, och det var yt­terst nä­ra att se­jou­ren i all­svens­kan ba­ra blev ettå­rig. I sista mat­chen i se­ri­e­spe­let mot Umeå kun­de Mimmi Lars­son kvit­te­ra. Och det räck­te ef­tersom Ham­mar­by in­te gjor­de mål på Pi­teå. Mall­bac­ken får räk­na med att även den här sä­song­en fort­sät­ta sin jojo-till­va­ro. Bor­ta nu är an­fall­s­ta­lang­en Lars­son (Eskilstu­na) och även lo­van­de mål­vak­ten Jen­ni­fer Falk (Gö­te­borg). Frå­gan är om de ut­länds­ka ny­för­vär­ven räc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.