Mot höj­der­na igen med sin troll­karl?

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Näs­tan 50 mil norr om Sundsvall spe­las det elit­fot­boll i da­mer­nas högs­ta se­rie. Här finns en lands­lags­mål­vakt – fost­rad i en hand­bolls­fa­milj – och en stjärn­back som lärt sig kic­ka boll på den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten. 2014 led­de Pi­teå se­ri­en ef­ter någ­ra om­gång­ar, men åk­te se­dan ner i den värs­ta svac­ka la­get skå­dat. Re­van­schen i fjol var dock syn­ner­li­gen im­po­ne­ran­de med en tred­je­plats – Pi­teås bäs­ta hit­tills i all­svens­kan. Frå­gan är hur högt man vå­gar sik­ta i år med tan­ke på att fle­ra tunga namn läm­nat. Men trä­na­ren Stel­lan Carls­son är nå­got av en troll­karl...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.