Det här kan bli årets över­rask­ning

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

An­to­nia Gö­rans­son har flyt­tat till USA, Ja­ne Ross är nu­me­ra klubb­kom­pis med Ko­so­va­re Aslla­ni i Man­ches­ter Ci­ty. Inga spe­la­re som Vitt­sjö ba­ra er­sät­ter så där rakt av. La­get är lil­la­sys­ter i Skå­ne bakom nå­got stör­re Kristi­an­stad och gi­gan­ten Ro­sen­gård. Har vär­vat duk­ti­ga ame­ri­kans­ka mål­vak­ten Ka­tie Frai­ne från Lin­kö­ping, Cla­ra Mark­stedt (Ham­mar­by) och mitt­fäl­ta­ren Rachel Mer­cik (Tur­bi­ne Pots­dam). Lägg där­till namn som Li­sa Klinga och Lin­da Säll­ström (hel den här sä­song­en?), som kom för­ra året. Vitt­sjö kan över­ras­ka, och kanske rent av blir årets Pi­teå?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.