Guldfa­vo­rit även i år – trots allt

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Grun­dad: Are­na: Ka­pa­ci­tet: Pu­blik­snitt i fjol: Pla­ce­ring i fjol: Un­der 1990- och 2000-ta­len blev Mal­mö och dam­fot­boll sy­no­nymt med sil­ver­tå­rar. Men se­dan hän­de det nå­got och Ro­sen­gård har nu­me­ra en stå­en­de pre­nu­me­ra­tion på Sm-tit­lar. Ing­et ta­lar för att man i år av­slu­tar den pre­nu­me­ra­tio­nen. I fjol kun­de det bit­vis se li­te ska­kigt ut, och Eskilstu­na bjöd upp till en spän­nan­de dans, men 5–0 mot Lin­kö­ping för Ro­sen­gård i sista mat­chen var ett tyd­ligt be­vis för vil­ket som är Sve­ri­ges bäs­ta lag. Ro­sen­gård är fa­vo­rit i år ock­så, men trup­pen är tunn och dess­utom har det va­rit många ska­dor på för­sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.