Upp­åt – men ing­en ny stor­hets­tid än­nu

Allsvenskan - - DAMALLSVENSKAN -

Det är lätt att dröm­ma sig tillbaka till en tid då Umeå IK in­te ba­ra do­mi­ne­ra­de den svens­ka fot­bol­len, ut­an även la­de Eu­ro­pa un­der sig. Lätt med en hu­vud­trä­na­re som Ma­ria Berg­kvist (tog över för­ra året) och som vun­nit sex Sm-guld och två Eu­ro­pa­tit­lar med la­get. Att en ny stor­hets­tid ska ta vid re­dan nu, ef­ter att la­get har slad­dat re­jält i all­svens­kan de se­nas­te åren, är svårt att tro. Till den här sä­song­en har man bland an­nat tap­pat Elin Land­ström, men i gen­gäld fått hem ett tungt namn som Han­na Fol­kes­son. UIK kan klätt­ra ett par steg den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.