Bli med­lem

Allt i en form - - SIDAN 1 -

på suc­cé­saj­ten som sam­lar Sve­ri­ges ma­täls­ka­re – bå­de till var­dag och fest!

• Tips, re­cept och in­spi­ra­tion – till fru­kost, lunch och mid­dag.

• Nya re­cept var­je dag – nya med­lem­mar var­je dag. Häng med!

• Bli med­lem – då kan du spa­ra re­cept och byg­ga en egen di­gi­tal kokbok, tip­sa om di­na bäs­ta köks­trix och föl­ja and­ra in­spi­re­ran­de mat­med­lem­mar.

”Mitt mål är att det all­tid ska fin­nas smar­ta tips och fan­tas­tis­ka re­cept som gör mat­lag­ning­en go­da­re,

ro­li­ga­re och bätt­re.”

mitt­kök.se

Ju­lia Wi­berg, webb­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.