79

Allt i en form - - INNEHÅLL -

Lax­en rim­mas i en bland­ning av soc­ker och salt i någ­ra mi­nu­ter, vil­ket ger fis­ken en ex­tra rik­lig och god smak. Sen ugns­ba­kas den i en sås gjord på pres­sad gra­pe­frukt, bul­jong, vit­lök och gräd­de. En su­peren­kel och fan­tas­tiskt god lax­rätt!

4 por­tio­ner

1 lax­fi­lé

2 msk strö­soc­ker

2 msk salt

1 li­ten squash

1 pap­ri­ka

150 g cock­tail­to­ma­ter

oliv­ol­ja att ste­ka i

2 dl mel­lan­gräd­de

½ höns­bul­jong­tär­ning

¾ dl pres­sad blod­grape

2 vit­löks­klyf­tor

någ­ra klyf­tor blod­grape

Ser­ve­ring:

kokt pres­sad po­ta­tis

en sal­lad

1 Lägg lax­fi­lé­bi­tar­na på en tall­rik. Blan­da soc­ker och salt i en skål. Gnid in fis­ken med soc­ker- och salt­bland­ning­en och låt den rim­mas i 10 mi­nu­ter. Tor­ka av lax­en med hus­hålls­pap­per. 2 Skär squashen i tun­na ski­vor och pap­ri­kan i bi­tar. Stek squash, pap­ri­ka och to­ma­ter i oliv­ol­ja i en stek­pan­na. 3 Lägg lax­bi­tar­na och grön­sa­ker­na i en smord

ugns­fast form el­ler i fy­ra por­tions­for­mar. 4 Vis­pa ihop mel­lan­gräd­de, smu­lad bul­jong, blod­grape och pres­sad vit­lök i en skål. Häll så­sen över fis­ken. Gra­ti­ne­ra lax­en i 225 gra­der i cir­ka 12 mi­nu­ter. 5 Gar­ne­ra med blod­gra­pe­klyf­tor och ser­ve­ra

med pres­sad po­ta­tis och en sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.