128

Allt i en form - - RECEPTREGISTER -

Bul­lar fyll­da med li­te söt­syr­li­ga äp­pel­bi­tar och som täcks av ett rik­tigt sött ko­ko­stäc­ke, bå­de nytt och otro­ligt gott! Det här kan bli en ny fa­vo­rit.

20 styc­ken

1 ½ dl mjölk

½ pkt jäst för sö­ta de­gar

50 g mar­ga­rin el­ler smör

½ dl strö­soc­ker

½ tsk salt

4 dl ve­te­mjöl + li­te till ut­bak­ning­en

Fyll­ning:

50 g mar­ga­rin el­ler smör

2 msk strö­soc­ker

1 tsk va­nilj­soc­ker

1 ½ äpp­le, gär­na svenskt, t ex Ingrid Ma­rie

Ko­kostop­ping:

1 dl strö­soc­ker

1 dl ko­kos

50 g mar­ga­rin el­ler smör

½ dl ve­te­mjöl

1 Värm mjöl­ken till 37 gra­der. Blan­da mjölk och

jäst i en li­ten skål, rör så att jäs­ten lö­ser sig. 2 Blan­da mar­ga­rin el­ler smör och soc­ker i en bun­ke. Till­sätt salt, 4 dl ve­te­mjöl och mjölk­bland­ning­en. Ar­be­ta ihop till en gans­ka klad­dig deg. 3 Låt de­gen jä­sa över­täckt i en tim­me. 4 Blan­da mar­ga­rin el­ler smör, soc­ker och va­nilj­soc­ker till en bred­bar bland­ning. Skär äpp­let i små tär­ning­ar. 5 Rör ihop soc­ker, ko­kos, mar­ga­rin el­ler smör

och ve­te­mjöl i en bun­ke. 6 Ta upp de­gen på ett mjö­lat bord och ar­be­ta

den nå­got, den ska va­ra li­te klad­dig. 7 Kav­la ut de­gen till en rek­tangu­lär plat­ta som

mä­ter 25 x 30 cen­ti­me­ter. 8 Bred på fyll­ning­en och för­de­la äp­pel­bi­tar­na ovan­på. Rul­la ihop till en rull­tår­ta och skär den i 20 jämn­sto­ra ski­vor. 9 Lägg ski­vor­na tätt i en bak­pap­pers­klädd

lång­pan­na som mä­ter 22 x 30 cen­ti­me­ter. 10Låt ka­kan med bul­lar­na jä­sa i yt­ter­li­ga­re 30-40

mi­nu­ter. För­de­la ko­kostop­ping­en ovan­på. 11 Gräd­da en bit ner i ug­nen i 200 gra­der i cir­ka 15 mi­nu­ter. Lyft upp bak­plåts­papp­ret med ka­kan ef­ter en stund och låt den sval­na på ett gal­ler. Skär ka­kan i ru­tor.

FO­TO: ÅSA DAHL­GREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.