Allt i ett­korv­gra­täng

Allt i en form - - SMAKRIKA FAVORITER MED KÖTT -

Snabbt och gott från ug­nen.

4 por­tio­ner

600 g korv med smak av rökt pap­ri­ka och chi­li

1 blom­kåls­hu­vud

3 to­ma­ter

2 vit­löks­klyf­tor

1 gul lök

3 dl ri­ven ched­dar Be­cha­melsås:

4 ½ dl mjölk

3 ½ dl gräd­de

3 ½ msk ve­te­mjöl

75 g smör

1 krm ri­ven mus­kot­nöt

sal­lad till ser­ve­ring 1 Skär ner blom­kå­len i bu­ket­ter, ski­va to­ma­ter­na

tunt, riv os­ten, hac­ka gul lök och vit­lö­ken fint. 2 Bör­ja med be­cha­melså­sen ge­nom att frä­sa smör och ve­te­mjöl i en ka­strull. Gör det un­der om­rör­ning och se till att det in­te tar färg el­ler brän­ner. Slå på mjölk och gräd­de suc­ces­sivt, den ska bin­da och tjock­na. Låt så­sen bubb­la un­der om­rö­ring. Sma­ka av med salt och ri­ven mus­kot­nöt. 3 Slan­ta kor­ven och stek den i smör till­sam­mans med blom­kå­len. Till­sätt lö­ken till stek­pan­nan och stek på hög­vär­me. 4 Var­va se­dan korv­frä­set, to­ma­ter, be­cha­melsås och ost i en ugns­fast form. Av­slu­ta med li­te ost på top­pen och ba­ka på 225 gra­der i cir­ka 15 mi­nu­ter. 5 Låt gra­täng­en kom­ma ner i tem­pe­ra­tur in­nan ni äter och ser­ve­ra till­sam­mans med sal­lad och bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.