Spe­nat- & kesolå­da med bacon

Allt i en form - - SMAKRIKA FAVORITER MED KÖTT -

En­kel och bra var­dags­mat som går att va­ri­e­ra med oli­ka grön­sa­ker och pro­te­in.

4 por­tio­ner

2 pa­ket bacon à 140 g

200 g bladspe­nat

smör till for­men

150 g ost

8 ägg

1 ½ dl visp­gräd­de

250 g keso

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. 2 Skär baco­nen i små bi­tar och stek knap­rigt.

Till­sätt spe­na­ten och låt den bli mjuk. 3 Lägg allt det stek­ta i en smord ugns­form, cir­ka

20 × 30 cen­ti­me­ter stor. 4 Riv os­ten. Blan­da ost, ägg, gräd­de och keso

och häll sme­ten ovan­på spe­nat och bacon. 5 Gräd­da i ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter tills lå­dan

har stan­nat.

FO­TO:HANSDESSER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.