Tips!

Allt i en form - - SMAK­RI­KA FA­VO­RI­TER MED KÖTT -

Vilt­kött upp­levs ibland som en aning torrt, och kan vin­na på att man blan­dar med nå­got fett, till ex­em­pel ge­nom att er­sät­ta en del av mjöl­ken i det här re­cep­tet med

gräd­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.