Lönn­si­rapskot­let­ter med gril­lad sal­lad

Allt i en form - - SMAK­RI­KA FA­VO­RI­TER MED KÖTT -

Sal­la­den går bra att gril­la an­ting­en i grill­pan­na el­ler på van­lig grill, välj vad som pas­sar bäst. Den ska få här­li­ga rän­der och bli varm. Det går även bra att ste­ka den i van­lig pan­na.

4 por­tio­ner

4 sto­ra fläsk­kar­rékot­let­ter med ben, cir­ka 2 ½ cen­ti­me­ter tjoc­ka 1 msk smör

1 msk raps­ol­ja

havs­salt och svart­pep­par

1 li­ten röd­lök, fint ski­vad

1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger

4 msk lönn­si­rap

1 msk ljus so­jas­ås

4 msk äp­pe­ljuice

6 gemsal­lad

1 hand­full ko­ri­an­der­blad, grovt hac­ka­de

5 vår­lö­kar, fint ski­va­de

1 Värm ug­nen till 190 gra­der. 2 Smält smö­ret med ol­jan i en stor, ugns­sä­ker stek­pan­na på hög vär­me. Tor­ka fläsk­kot­let­ter­na med li­te hus­hålls­pap­per och kryd­da med havs­salt och svart­pep­par. Lägg kot­let­ter­na i pan­nan och bryn dem på bå­da si­dor. 3 När köt­tet har fått bra färg, till­sätt den fint ski­va­de lö­ken och stek i cir­ka 30 se­kun­der. Häll se­dan på vi­nä­ger, lönn­si­rap, so­ja och äp­pe­ljuice och värm tills så­sen bubb­lar. Ös köt­tet med så­sen och pla­ce­ra pan­nan i ug­nen på mitt­hyl­lan och ba­ka i ug­nen i 10 mi­nu­ter. 4 Me­dan fläsk­kot­let­ter­na är i ug­nen, pla­ce­ra en stor grill­pan­na på spi­sen el­ler tänd gril­len. De­la sal­la­den på mit­ten och pens­la sal­la­den med li­te ol­ja och kryd­da med salt och svart­pep­par. 5 Pla­ce­ra sal­lads­hal­vor­na i grill­pan­nan och gril­la i cir­ka 2 mi­nu­ter på var­je si­da tills de har fi­na grill­rän­der men fort­fa­ran­de hål­ler sin form. Ta bort från vär­men och ställ åt si­dan. 6 När kot­let­ter­na är kla­ra i ug­nen, lägg köt­tet på tall­rik och re­du­ce­ra så­sen på me­del­vär­me i någ­ra mi­nu­ter tills den tjock­nat. Till­sätt ko­ri­an­der och rör runt, lägg till­ba­ka kot­let­ter­na i pan­nan och lägg även dit den gril­la­de sal­la­den. 7 Top­pa med fint ski­vad vår­lök.

FO­TO: EVA HILDÉN SMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.