Pastra­mi­gry­ta med sylt­lök & cham­pin­jo­ner

Allt i en form - - SMAKRIKA FAVORITER MED KÖTT -

6 por­tio­ner

5 hg pastra­mi

1 röd­lök

100 g sylt­lök

3 dl kalv­fond

3 dl gräd­de

1 dl ketchup

¾ dl ajvar re­lish, mild

mörk mai­ze­na

smör till stek­ning

guld­soya (för fär­gens skull)

1 Strim­la pastra­min (den bru­kar va­ra upp­sku­ren i tun­na ski­vor, så det är ba­ra att skä­ra dem i cen­ti­me­ter-bre­da strim­lor). 2 Hac­ka röd­lö­ken och lägg i en gry­ta med fräsan­de smör. Lägg i de he­la cham­pin­jo­ner­na och sylt­lö­ken. Lägg i den strim­la­de pastra­min och låt allt­sam­mans frä­sa i 5 mi­nu­ter. 3 Till­sätt ajvar och ketchup och rör runt bland­ning­en så att det för­de­lar sig or­dent­ligt. 4 Häll över fon­den och gräd­den och låt ko­ka

upp. 5 Red till öns­kad tjock­lek med maj­se­na och av­slu­ta med någ­ra drop­par guld­soya för att få en fin, brun färg på gry­tan.

FO­TO:EVAHILDÉNSMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.