Afri­ca­na med fläsk­fi­lé

Allt i en form - - SMAKRIKA FAVORITER MED KÖTT -

Vill du lyxa till det kan du by­ta ut fläsk­fi­lén mot ox­fi­lé. Det går ock­så bra att an­vän­da kyck­ling om du fö­re­drar det.

6 por­tio­ner

800 g–1 kg fläsk­fi­lé

smör till stek­ning

salt och pep­par

1 gul lök

1 röd pap­ri­ka

1 li­ten mo­rot

2 vit­löks­klyf­tor

1 äpp­le, ska­lat och ur­kär­nat

3 msk cur­ry

1 burk ko­kos­mjölk 400 ml

2 bul­jong­tär­ning­ar (grön­saks-, el­ler höns-) 1 dl vat­ten

3 dl gräd­de

salt och pep­par

1 ny­pa soc­ker

bas­ma­ti­ris

Till­be­hör:

ana­nas, ba­nan, man­da­rinklyf­tor, jord­nöt­ter, ko­kos­fling­or & man­go chut­ney

1 Put­sa fett och hin­nor från köt­tet, skär i ski­vor

och stek det gyl­le­ne i smör. Salta och pepp­ra. 2 Fin­hac­ka lök, pap­ri­ka, ska­lad mo­rot, vit­lök och äpp­le och fräs ut­an att ta färg till­sam­mans med smör i en tjock­bott­nad gry­ta. 3 Pud­ra över cur­ryn. 4 Till­sätt ko­kos­mjölk, vat­ten och gräd­de och

smu­la ner bul­jong­tär­ning­ar­na. 5 Låt allt ko­ka till­sam­mans un­der lock i 10

mi­nu­ter. 6 Mixa med hjälp av en hand­mix­er till en slät sås

di­rekt i gry­tan. 7 Sma­ka av med salt och pep­par och en ny­pa

soc­ker. 8 Blan­da ner köt­tet och låt allt bli varmt. (Se till att köt­tet är ge­nom­stekt om det är fläsk el­ler kyck­ling.) 9 Ser­ve­ra med de oli­ka till­be­hö­ren och ny­kokt

bas­ma­ti­ris.

FO­TO:MARTINSKREDSVIK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.