Tor­par­fläsk

Allt i en form - - SMAKRIKA FAVORITER MED KÖTT -

En av de enk­las­te och snab­bas­te maträt­ter­na att tilla­ga – dess­utom jät­te­god!

4 por­tio­ner

10 nor­mal­sto­ra po­ta­ti­sar

1 gul lök

300 g ski­vat fläsk

tim­jan

vat­ten

1 Ska­la och ski­va po­ta­ti­sen i 3-5 mm tjoc­ka ski­vor. Hac­ka lö­ken. Skär fläs­ket i cen­ti­me­ter­sto­ra bi­tar. 2 Lägg allt i en ka­strull. Kryd­da med myc­ket tim­jan. Fyll på med vat­ten så att hal­va in­ne­hål­let lig­ger i vat­ten. Ko­ka upp och låt ko­ka i 10 mi­nu­ter el­ler tills po­ta­ti­sen är mjuk. 3 Fär­digt att ser­ve­ra.

FO­TO:EVAHILDÉNSMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.