Texmex­gra­täng

Allt i en form - - SMAKRIKA FAVORITER MED KÖTT -

4-5 por­tio­ner

4 färs­ka kor­var, cir­ka 400 g, till ex­em­pel fläsk el­ler cho­ri­zo 1 knip­pa sal­lads­lök

2 vit­löks­klyf­tor

1 msk oliv­ol­ja, om så be­hövs

3 bur­kar bö­nor, à 400 g, gär­na bå­de svar­ta och vi­ta 1-2 msk texmex­kryd­da (på­se)

2 ½ dl höns­bul­jong gjord på tär­ning

1 på­se nac hos el­ler tor­til­lachips

200 g ri­ven ched­dar

2-3 msk ski­vad ja­la­peño på burk

Till gar­ne­ring:

3 msk hac­kad ko­ri­an­der

1 msk ski­vad ja­la­peño på burk

Till ser­ve­ring:

li­meklyf­tor

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Dra av skin­net på kor­ven och skär den i små bi­tar. An­sa och ski­va lö­ken. Ska­la och hac­ka vit­lö­ken. 2 Bryn kor­ven i en het stek­pan­na cir­ka 5 mi­nu­ter.

Ta upp den på en tall­rik. 3 Bryn lök (spa­ra li­te till gar­ne­ring) och vit­lök i fet­tet som finns kvar i pan­nan och om så be­hövs ol­jan, cir­ka 3 mi­nu­ter. 4 Blan­da i skölj­da och av­run­na bö­nor. Sma­ka av med texmex-kryd­da och bryn un­der om­rör­ning cir­ka 1 mi­nut. Mo­sa bö­nor­na grovt med en gaf­fel. Blan­da i bul­jong­en och ko­ka upp. 5 Bott­na en ugns­sä­ker form med hälf­ten av chip­sen. Var­va bö­nor, korv, ost och ja­la­peño i for­men i två la­ger, av­slu­ta med os­ten. Gar­ne­ra med res­ten av chip­sen run­tom. 6 Sätt gra­täng­en i ned­re de­len av ug­nen cir­ka 15 mi­nu­ter el­ler tills allt bli­vit ge­nom­varmt, os­ten har smält och gra­täng­en fått fin färg. 7 Gar­ne­ra med den spa­ra­de sal­lads­lö­ken,

ko­ri­an­dern och ja­la­peño.

FO­TO: EVA HILDÉN SMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.