Hem­la­gad ci­tron­ma­jon­näs

Allt i en form - - NJUT AV HÄRLIG KYCKLING -

20 por­tio­ner

3 äggu­lor

1 msk fransk se­nap

½ tsk salt

6 dl mild, ne­u­tral ol­ja, till ex­em­pel sol­ros­ol­ja

1 li­ten ci­tron, saf­ten & fin­ri­vet skal av

salt och ny­ma­len pep­par

1 Se till att al­la in­gre­di­en­ser till ma­jon­nä­sen har

sam­ma tem­pe­ra­tur. 2 Blan­da äggu­lor, se­nap och salt i en bun­ke. Vis­pa en li­ten stund. Till­sätt ol­jan, först sak­ta dropp­vis, un­der stän­dig visp­ning. När du mär­ker att ma­jon­nä­sen bin­der kan du till­sät­ta ol­jan li­te snab­ba­re. 3 Sma­ka av med ci­tron­skal och ci­tronsaft. Om du vill ha en li­te tun­na­re ma­jon­näs, till­sätt li­te vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.