Krä­mig ci­tron­kyck­ling

Allt i en form - - NJUT AV HÄR­LIG KYCK­LING -

Den här kyck­ling­gry­tan sma­kar myc­ket av här­lig, frisk ci­tron. Du kan till­sät­ta li­te soc­ker för att däm­pa det syr­li­ga nå­got.

4 por­tio­ner

1 hel kyck­ling, cir­ka 1,3 kg

mar­ga­rin el­ler smör att ste­ka i

salt och pep­par

8 steklö­kar

1 dl vat­ten

1 höns­bul­jong­tär­ning

1 ci­tron

2 dl mel­lan­gräd­de

2 tsk strö­soc­ker

½ dl fin­hac­ka­de ör­ter, till ex­em­pel dra­gon och blad­per­sil­ja 1 tsk ja­pansk so­ja

Ser­ve­ring:

ris el­ler po­ta­tis

en sal­lad

1 Styc­ka kyck­ling­en i 6–7 jämn­sto­ra bi­tar. Stek kyck­ling­de­lar­na i mat­fett i en stek­pan­na, de ska få färg. Sal­ta och pepp­ra. Lägg över kyck­ling­de­lar­na i en stek­gry­ta. 2 Ska­la och stek lö­kar­na, lägg dem åt si­dan. 3 Vis­pa ur stek­pan­nan med vatt­net och till­sätt det till­sam­mans med bul­jong­tär­ning till stek­gry­tan. 4 Tvät­ta ci­tro­nen och riv ska­let fint och lägg det åt si­dan. Pres­sa ci­tro­nen och till­sätt den till­sam­mans med mel­lan­gräd­de till kyck­ling­en. Låt kyck­ling­en ko­ka i 40 mi­nu­ter un­der lock. 5 Rör ner steklö­kar­na när det åter­står 15 mi­nu­ter. Av­slu­ta med att till­sät­ta ci­tron­skal, soc­ker, ör­ter och ja­pansk so­ja. Sma­ka av med salt. 6 Ser­ve­ra gry­tan med ris el­ler po­ta­tis och en

sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.