Kryd­dig chi­li med kyck­ling­färs

Allt i en form - - NJUT AV HÄRLIG KYCKLING -

4 por­tio­ner

1 för­pack­ning kyck­ling­färs, cir­ka 500 g

1 stor gul lök

3–4 rö­da pap­ri­kor

2–3 msk oliv­ol­ja

½ ana­nas + 1 dl vat­ten el­ler ana­nas i ski­vor på burk plus 1 dl spad 1 på­se texmex­kryd­da (fa­ji­tas-mix)

2 bur­kar bö­nor i to­mat­sås

1 kru­ka ko­ri­an­der, per­sil­ja, kör­vel el­ler gräslök

1 Ska­la, de­la och ski­va lö­ken. De­la, kär­na ur och

ski­va pap­ri­kan. 2 Ska­la ana­na­sen. De­la den på läng­den i två klyf­tor. Skär bort den hår­da stoc­ken i mit­ten på var­je klyf­ta. Ski­va frukt­köt­tet. Skär i strim­lor. 3 Bryn kyck­ling­fär­sen i hälf­ten av ol­jan i en stek­pan­na, 5–8 mi­nu­ter, tills den är grovsmu­lig. Rör om då och då. Ta upp fär­sen på en tall­rik. 4 Häll res­ten av ol­jan i pan­nan. Fräs lö­ken och pap­ri­kan 3–5 mi­nu­ter. Blan­da i fär­sen och ana­na­sen, strö över kryd­dan och fräs un­der om­rör­ning cir­ka 1 mi­nut. Blan­da i bö­nor­na. Späd med vat­ten el­ler ana­nas-spad om gry­tan känns för tjock. 5 Rör om och sjud un­der lock cir­ka 5 mi­nu­ter tills

allt är ge­nom­kokt. Blan­da i hac­kad ko­ri­an­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.