Snabbt och läc­kert med fisk

Allt i en form - - SNABBT OCH LÄCKERT MED FISK -

Lax är en fa­vo­rit­fisk som pas­sar ut­märkt att ha som

hu­vud­ingre­di­ens i en lång­pan­na. Rät­ter med lax kan va­rie­ras i det oänd­li­ga. Re­cept med lax och fle­ra and­ra läck­ra fis­kar

hit­tar du här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.