Torsk­gra­täng med spe­nat och fe­ta­ost

Allt i en form - - SNABBT OCH LÄCKERT MED FISK -

4 por­tio­ner

600 g torsk­rygg i por­tions­bi­tar

3 msk oliv­ol­ja

150 g sal­lads­lök

3 msk smör/ko­kos­fett

200 g färsk ba­byspe­nat

2 dl crè­me fraiche

salt och pep­par

150 g fe­ta­ost

1 dl grö­na oli­ver i ski­vor

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. 2 Lägg tors­ken i en ugns­fast form med li­te

oliv­ol­ja i bot­ten. 3 Strim­la sal­lads­lö­ken och fräs i smör el­ler

ko­kos­fett. Till­sätt spe­nat och låt den bli mjuk. 4 Rör ner crè­me fraiche och sma­ka av med salt

och pep­par. 5 Häll så­sen över fis­ken. Smu­la fe­ta­os­ten och strö

över till­sam­mans med de ski­va­de oli­ver­na. 6 Låt stå i ug­nen 15–20 mi­nu­ter.

FO­TO:KLARADESSER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.