Gös i pan­na med vitt vin, gräd­de & be­tor

Allt i en form - - SNABBT OCH LÄCKERT MED FISK -

Per­fekt rätt som går snabbt att la­ga. För­ko­ka grön­sa­ker­na så tar det ba­ra någ­ra mi­nu­ter att gö­ra res­ten när gäs­ter­na är på plats.

4 por­tio­ner

600 g gös­fi­le, skin­nad och byx­ad

1 knip­pe gul­be­tor

1 knip­pe mo­röt­ter

1 knip­pe färsklök

1 knip­pe rä­di­sor

1 knip­pe gräslök

4 maj­ro­vor

5 dl gräd­de

5 dl vitt vin

100 g smör

mjöl att vän­da fis­ken i

1 Bör­ja med att sät­ta på en stor ka­strull att ko­ka al­la be­tor och ro­vor i. Salta vatt­net rik­ligt. Ko­ka grön­sa­ker­na tills de har li­te kär­na kvar. Skölj dem i kallt vat­ten och ska­la med hän­der­na. Ska­let loss­nar lätt. 2 Lö­kar­na ko­kas i en se­pa­rat gry­ta i 2 mi­nu­ter. Rä­di­sor­na be­hö­ver in­te ko­kas ut­an ba­ra de­las i hal­vor. 3 Mjö­la och salta gös­fi­le­er­na. Lägg i smö­ret i en stek­pan­na och vän­ta med att läg­ga i fis­ken tills smö­ret har tyst­nat. Stek fis­ken tills den har bli­vit stekt run­tom och häll på vi­net. 4 Låt vi­net re­du­ce­ras en aning. Häll i gräd­den och låt ko­ka ihop till sim­mig kon­si­stens. Sma­ka av med salt. När du är nöjd med sma­ken läg­ger du över al­la grön­sa­ker fint samt klip­per över dill och gräslök. 5 Ser­ve­ra gär­na med kokt färsk­po­ta­tis och

ci­tron­klyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.