Fres­tel­se med gra­vad lax

Allt i en form - - SNABBT OCH LÄCKERT MED FISK -

4 por­tio­ner

700 g fast po­ta­tis

½ pur­jo­lök

300 g gra­vad lax i ski­vor

2 dl gräd­de

1 ½ msk se­nap

1 msk honung

2 msk hac­kad dill

salt och vit­pep­par

25 g smör i klic­kar

Gar­ne­ra med:

klippt dill

1 Ska­la och ski­va po­ta­ti­sen på man­do­lin i en halv cen­ti­me­ter tjoc­ka ski­vor. Skär se­dan ski­vor­na i en halv cen­ti­me­ter tjoc­ka sta­var. Skär pur­jo­lö­ken i ski­vor. 2 Lägg hälf­ten av po­ta­ti­sen och pur­jo­lö­ken i en smord, ugns­fast form. Lägg ski­vor av lax ovan­på. Täck med res­ten av pur­jo­lö­ken och po­ta­ti­sen. 3 Vis­pa sam­man gräd­de, se­nap, honung, dill, salt och vit­pep­par i en bun­ke. Häll bland­ning­en över po­ta­ti­sen. För­de­la klic­kar av smö­ret ovan­på. 4 Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen på 225 gra­der

i cir­ka 30 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med klippt dill.

FO­TO:THOMASCARLÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.