Hel­stekt rö­ding med grön­cur­ry

Allt i en form - - SNABBT OCH LÄC­KERT MED FISK -

1 ½–2 kg rö­ding (1 stor el­ler fle­ra små)

1 burk ko­kos­mjölk

2 st grö­na chi­li, hac­ka­de

1 stor scha­lot­ten­lök, grov­hac­kad

1 st vit­löks­klyf­tor, hac­ka­de

2 msk hac­kad ko­ri­an­der

6 cm ing­e­fä­ra, ska­lad och grov­hac­kad

4 kaf­fir­li­me­blad, strim­lan­de

1 ci­tron­gräs­stjälk, hac­kad

salt och pep­par

Till ser­ve­ring:

färs­ka ör­ter till ex­em­pel myn­ta, ko­ri­an­der och thai­ba­si­li­ka 3 li­me, de­la­de

3 kaf­fir­li­me­blad, finstrim­la­de

6 cm ing­e­fä­ra, finstrim­lad

1 ci­tron­gräs, fint hac­kad

jas­m­in­ris el­ler en sal­lad

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. 2 Mixa ko­kos­mjölk, chi­li, vit­lök, scha­lot­ten­lök, ko­ri­an­der, ing­e­fä­ra, kaf­fir­li­me­blad och ci­tron­gräs till en grön­cur­ry, med hjälp av en hus­hållsas­si­stent el­ler en stav­mix­er. Sma­ka av med salt och pep­par. 3 Lägg rö­ding­en i en ugns­form och häll över den grö­na cur­ryn. Ba­ka i ug­nen i cir­ka 25–30 mi­nu­ter be­ro­en­de på rö­ding­ens stor­lek, den är fär­dig när köt­tet loss­nar lätt från rygg­be­net. 4 Strö över ör­ter, kaf­fir­li­me­blad, ing­e­fä­ra och

ci­tron­gräs och ser­ve­ra till­sam­mans med li­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.