Fest­lig fisk­gra­täng med rä­kor

Allt i en form - - SNABBT OCH LÄCKERT MED FISK -

Det är de små de­tal­jer­na som gör en fisk­gra­täng till ljuv­ligt god fest­mat. Först får fis­ken sju­da en­sam i ug­nen. Spa­det an­vänds till så­sen och rä­kor­na läggs di­rekt på fis­ken, in­te i så­sen. Sen skö­ter ug­nen res­ten!

600 g torsk­fi­lé

1 tsk salt

2 krm vit­pep­par, ny­mald

500 g rä­kor, oska­la­de

Po­ta­tis­mos:

800 g po­ta­tis, mjö­lig sort

1 dl mjölk, het

2 msk smör

salt, vit­pep­par

1 äggu­la

Sås:

cir­ka 1 dl fisk­spad

4 dl mat­lag­nings­gräd­de

1 msk skal­djurs­fond, kon­cen­tre­rad 2 msk ve­te­mjöl

1 msk ci­tron, pres­sad saft

3 msk dill, hac­kad

salt, vit­pep­par

Ser­ve­ra med:

ci­tron­klyf­tor och dill

4 por­tio­ner

1 Sätt ug­nen på 225 gra­der. 2 Skär fisk­fi­lé­er­na i bi­tar och lägg dem i en smord ugns­sä­ker form. Salta och pepp­ra fis­ken. Täck över fis­ken med bak­plåts­pap­per. 3 Tilla­ga fis­ken mitt i ug­nen, cir­ka 15 mi­nu­ter. Häll

av fisk­spa­det från for­men i en ka­strull. 4 Till­sätt mat­lag­nings­gräd­de, skal­djurs­fond och ve­te­mjöl. Vis­pa och låt ko­ka upp. Låt så­sen sju­da 3 mi­nu­ter un­der om­rör­ning. Till­sätt ci­tronsaft och dill. Sma­ka av med salt och pep­par. 5 Ska­la rä­kor­na och för­de­la över fis­ken. Spa­ra någ­ra rä­kor till de­ko­ra­tion. Häll så­sen över fis­ken. 6 Ska­la, skär po­ta­ti­sen i bi­tar och ko­ka den rik­tigt mjuk i lätt­sal­tat vat­ten, cir­ka 20 mi­nu­ter. Häll av vatt­net och pres­sa el­ler stöt sön­der po­ta­ti­sen. Blan­da med het mjölk och smör. Sma­ka av med salt och pep­par. Rör ner en äggu­la. 7 Sprit­sa el­ler klic­ka mo­set med en sked runt kan­ten på for­men och gra­ti­ne­ra i mit­ten av ug­nen, cir­ka 10–15 mi­nu­ter. De­ko­re­ra med res­ten av rä­kor­na, ci­tron­klyf­tor och dill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.