Ugnspann­ka­ka med nek­ta­ri­ner

Allt i en form - - UNDERBARA VEGORÄTTER -

Ibland kan van­li­ga, tun­na pann­ka­kor va­ra li­te tidskrä­van­de att la­ga och då kom­mer en ugnspann­ka­ka väl till pass. Frukt, va­nilj och pumpakär­nor gör att pann­ka­kan pas­sar li­ka bra till lunch som till ef­ter­mid­dags­fi­kat. Ser­ve­ra med en klick gräd­de.

4 por­tio­ner

2 ½ dl ve­te­mjöl

½ tsk salt

2 tsk va­nilj­soc­ker

6 dl mjölk

3 ägg

3 nek­ta­ri­ner el­ler per­si­kor

½ dl pumpakär­nor

1 Sätt ug­nen på 225 gra­der. Blan­da mjöl, salt och va­nilj­soc­ker. Till­sätt hälf­ten av mjöl­ken och vis­pa till en slät smet. Till­sätt res­ten av mjöl­ken. Vis­pa sist i äg­gen, ett i ta­get. 2 Skär nek­ta­ri­ner­na i klyf­tor. 3 Häll sme­ten i en lång­pan­na med bak­plåts­pap­per. Strö över nek­ta­ri­ner och pumpakär­nor. 4 Gräd­da i mit­ten av ug­nen tills sme­ten har stan­nat och pann­ka­kan har fin färg, cir­ka 25 mi­nu­ter.

LIND­FORS FO­TO: OVE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.