Spe­nat­lå­da med röd­lök och oli­ver

Allt i en form - - UNDERBARA VEGORÄTTER -

Den­na rätt pas­sar som en en­kel lunch, en si­do­rätt el­ler på ett buffé­bord.

4 por­tio­ner

100 g färsk spe­nat

3 msk smör/ko­kos­fett

2 dl crè­me fraiche

200 g ri­ven ost

4 ägg

2 krm mus­kot­nöt

salt och pep­par

½ röd­lök

10 svar­ta oli­ver

ci­tron­me­liss till de­ko­ra­tion

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. 2 Fräs spe­na­ten i smör el­ler ko­kos­fett och mixa den se­dan med hal­va mäng­den crè­me fraiche. Blan­da ner res­ten av crè­me fraichen, den riv­na os­ten och äg­gen. 3 Sma­ka av med mus­kot­nöt, salt och pep­par. 4 Häll sme­ten i en ugns­fast form. Skär röd­lö­ken

i tun­na ski­vor och lägg ut som ett möns­ter. 5 De­ko­re­ra även med oli­ver­na och låt stå i ug­nen

i cir­ka 20 mi­nu­ter. 6 Strö över ci­tron­me­liss och ser­ve­ra med en

sal­lad el­ler till­sam­mans med nå­got kall­sku­ret.

FO­TO:HANSDESSER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.