Grön pael­la med to­fu

Allt i en form - - UNDERBARA VEGORÄTTER -

Den här pael­lan är na­tur­ligt­vis mil från den klas­sis­ka va­ri­an­ten, men ack så god och be­tyd­ligt lät­ta­re att la­ga.

4 por­tio­ner

4 por­tio­ner ris

100 g grö­na är­tor

2 vit­löks­klyf­tor

1 gul lök

1 ku­vert saff­ran

2 msk oliv­ol­ja

2 pap­ri­kor, oli­ka fär­ger

1 mo­rot

250 g ma­ri­ne­rad to­fu

salt

1 Ko­ka ri­set en­ligt an­vis­ning­ar på pa­ke­tet. Ti­na

de frys­ta är­tor­na. 2 Hac­ka lök. Låt saff­ra­net frä­sa i li­te ol­ja och lägg se­dan i lö­ken på låg vär­me. Rör om och låt lö­ken mjuk­na. 3 Skär pap­ri­kor och mo­rot i mind­re bi­tar. Skär

to­fun i ku­ber. Låt allt frä­sa med i pan­nan. 4 Blan­da i ris och är­tor när allt är ge­nom­stekt.

Sma­ka av med salt.

FO­TO:CHRISTINASUNDIEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.