Spar­ris­frit­ta­ta med bö­nor & fe­ta­ost

Allt i en form - - UNDERBARA VEGORÄTTER -

Kan va­rie­ras i oänd­lig­het, med oli­ka in­ne­håll och till­be­hör.

4 por­tio­ner

250 g spar­ris

4 sal­lads­lö­kar

2 dl eda­ma­me­bö­nor

smör att ste­ka i

salt

svart­pep­par

8 ägg

2 dl mat­lag­nings­gräd­de

150 g fe­ta­ost

Till ser­ve­ring:

sal­lad

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. 2 Skär spar­ri­sen i mind­re bi­tar, men spa­ra någ­ra av knop­par­na till ser­ve­ring. Strim­la sal­lads­lö­ken. 3 Het­ta upp en gjut­järnspan­na med ugn­s­tå­ligt hand­tag. Lägg i en klick smör och fräs först knop­par­na till ser­ve­ring­en. Ta upp dem och fräs se­dan lök, spar­ris­bi­tar och eda­ma­me­bö­nor snabbt. Salta och pepp­ra. 4 Knäck äg­gen i en skål och vis­pa ihop dem för­sik­tigt. Till­sätt gräd­de, hälf­ten av fe­ta­os­ten, salt och pep­par och rör om. Häll sme­ten i stek­pan­nan och gräd­da frit­tatan på svag vär­me ut­an om­rör­ning tills äggsme­ten sät­ter sig, cir­ka 10 mi­nu­ter. 5 Sätt in he­la pan­nan i ug­nen och gräd­da i cir­ka

15 mi­nu­ter, el­ler tills ytan fått fin färg. 6 Top­pa med res­ten av fe­ta­os­ten samt spar­risknop­par­na och ser­ve­ra ge­nast, gär­na med en god sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.