But­ter­nut squash med fe­ta­ost

Allt i en form - - UNDERBARA VEGORÄTTER -

Den här lå­dan el­ler gra­täng­en är god som den är med en sal­lad el­ler ihop med kal­la el­ler var­ma ski­vor lamm­stek.

4 por­tio­ner

1 squash

1 vit­lök

salt och pep­par

3 ägg

2 dl gräd­de

1 tsk so­ja

150–200 g fe­ta­ost

Gar­ne­ring:

ba­si­li­ka

1 Ska­la en nor­mal­stor squash och ta bort

kär­nor­na, skär i bi­tar. 2 För­ko­ka i sal­tat vat­ten i tio mi­nu­ter. 3 Lägg se­dan bi­tar­na i en smord ugns­form (cir­ka 20 × 30 cm), salta, pepp­ra och rör runt med kros­sad vit­lök ef­ter smak. 4 Vis­pa lätt ihop 3 ägg, 2 dl gräd­de och en

te­sked so­ja (gär­na ta­ma­ri) och häll över. 5 För­de­la bi­tar av 150–200 g fe­ta­ost (av get el­ler får, ing­et fusk!) och sätt in i ug­nen på 160–180 gra­der (be­ro­en­de på om du har varm­luft el­ler van­lig), gräd­da i cir­ka 30 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med ba­si­li­ka.

FO­TO:PIANORDSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.