Lång­pan­ne­bröd

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Ett snabbt bröd som kan va­rie­ras i det oänd­li­ga be­ro­en­de på vil­ka mjöl­sor­ter som finns i skaf­fe­ri­et.

20 bi­tar

50 g smör

3 dl vat­ten

3 dl fil­mjölk

5 dl hav­re­gryn

50 g jäst

1 msk salt

2 msk fly­tan­de honung

9 dl ve­te­mjöl

smör till lång­pan­nan

1 Smält smö­ret. Till­sätt vat­ten och fil­mjölk. Värm till cir­ka 45 gra­der. Blan­da ner hav­re­gry­nen och låt sval­na till fing­er­vär­me. 2 Smu­la jäs­ten i en bun­ke och häll över mjölk­bland­ning­en. Rör tills jäs­ten löst sig. Till­sätt salt, honung och ve­te­mjöl. 3 Ar­be­ta de­gen kraf­tigt, 5 mi­nu­ter i ma­skin el­ler 10 mi­nu­ter för hand. Strö li­te mjöl över de­gen och plas­ta bun­ken. Låt de­gen jä­sa i 30 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på 225 gra­der. 4 Häll ut de­gen i den smor­da lång­pan­nan. Plat­ta ut de­gen med mjö­lad hand. Strö li­te mjöl över brö­det och skär i 20 ru­tor. Nag­ga brö­det. 5 Jäs i 30 mi­nu­ter un­der en bak­duk. Gräd­da mitt

i ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter.

FO­TO:EVAHILDÉNSMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.