Brow­nie med dul­ce de le­che

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

cir­ka 12 bi­tar

115 g smör

170 g mörk cho­klad

200 g soc­ker

3 ägg

25 g ka­ka­o­pul­ver

1 tsk va­nilj­pul­ver

140 g mjöl

300 g dul­ce de le­che

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. 2 Klä en form, cir­ka 20 × 20 cen­ti­me­ter, med

bak­plåts­pap­per. 3 Smält smö­ret i en ka­strull, dra av ka­strul­len från plat­tan. Bryt cho­kla­den till små bi­tar och till­sätt i smö­ret. Rör tills cho­kla­den smält helt. 4 Vis­pa ner soc­ker, och vis­pa se­dan i ett ägg i

ta­get. 5 Blan­da ka­kao, va­nilj­pul­ver och mjöl och sik­ta i allt i cho­klad­rö­ran. Ha i hälf­ten av sme­ten i for­men. 6 Klic­ka i cir­ka en tred­je­del av dul­ce de le­che i

for­men, och dra runt det he­la med en kniv. 7 Ha i res­ten av sme­ten, och top­pa med sto­ra klic­kar dul­ce de le­che och gör se­dan ett möns­ter med en kniv. 8 Ba­ka ka­kan i ug­nen i 35-45 mi­nu­ter. Ka­kan ska

va­ra fast, men in­te torr som en soc­kerka­ka. 9 Låt sval­na och skär upp ka­kan i små bi­tar.

FO­TO:EVAHILDÉNSMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.