Äp­pel­focac­cia

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Ett gott och prak­tiskt lång­pan­ne­bröd. Man slip­per kav­la och rul­la, det är ba­ra att vic­ka ut de­gen i lång­pan­nan och plat­ta ut.

1 stort bröd

25 g jäst

6 dl vat­ten

2 tsk flingsalt

2 msk oliv­ol­ja

cir­ka 13 dl ve­te­mjöl

3 msk oliv­ol­ja till pens­ling

2 äpp­len

färsk ros­ma­rin

2-3 tsk flingsalt till grädd­ning

Lös jäs­ten i det kal­la vatt­net. Till­sätt salt, oliv­ol­ja och mjöl. Ar­be­ta ihop de­gen kraf­tigt, den ska bli gans­ka lös. 2 Smörj en bun­ke med oliv­ol­ja in­vän­digt och lägg ner den fär­dig­knå­da­de de­gen. Tänk på att bun­ken ska va­ra stor, de­gen ska kun­na jä­sa till dub­bel stor­lek. Täck över med plats­fo­lie och ställ den i kyl­skåpet 8-12 tim­mar. 3 Ta ut de­gen från kyl­skåpet. Häll ut den i en lång­pan­na med bak­plåts­pap­per och tryck ut den med mjö­lat hand. Gör hål i de­gen med mjö­la­de fing­rar och drop­pa över 3 msk oliv­ol­ja. 4 Skär äpp­le­na i klyf­tor och tryck ner dem li­te i de­gen. Tryck ner färs­ka ros­ma­rinkvis­tar och strö över salt. 5 Sätt ug­nen på 225 gra­der. Låt brö­det jä­sa ut­an

duk 20-30 mi­nu­ter. 6 Gräd­da brö­det i mit­ten av ug­nen 25-30 mi­nu­ter. Låt brö­det sval­na li­te och ser­ve­ra det ny­gräd­dat.

FO­TO: OVE LIND­FORS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.