Ugns­ba­ka­de äpp­len med pi­sta­schnöt­ter och honung

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Gör en or­dent­lig ur­gröp­ning av äpp­let med en te­sked så får du plats med myc­ket av den go­da fyll­ning­en. Lägg en bit fo­lie un­der var­je äpp­le så rin­ner in­te fyll­ning­en ut un­der ugns­bak­ning­en.

4 por­tio­ner

4 äpp­len

2 dl pi­sta­schnöt­ter

2 rå­ga­de msk smör

2 rå­ga­de msk honung

1 krm salt

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. 2 Tvät­ta och gröp ur äp­pel­kär­nor­na med en li­ten te­sked, så du be­hål­ler bot­ten på äpp­let och får ett or­dent­ligt hål­rum i äpp­let för fyll­ning­en. 3 Hac­ka pi­sta­schnöt­ter­na grovt med en kniv

el­ler i mix­ern. 4 Blan­da smör, honung, nötströs­sel och salt. Ställ äpp­le­na i en smord ugns­fast form och ske­da i bland­ning­en. 5 Ba­ka äpp­le­na i ugn i cir­ka 20 mi­nu­ter el­ler

tills de är helt mju­ka. Ser­ve­ra med va­nilj­sås.

FO­TO:EVAHILDÉNSMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.