Ryt­tar­ka­ka

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Snabb, en­kel och lyx­ig ka­ka, lätt att gö­ra dub­bel sats och sans­löst god.

Ka­ka:

4 ägg

6 dl soc­ker

3 dl mjöl

8 msk ka­kao

2 tsk va­nilj­soc­ker

175 g smör, rumsvarmt

Täc­ke:

75 g smör

2 dl soc­ker

1 ½ dl gräd­de

1 dl si­rap

250 g ko­kos­fling­or

1 Ka­ka. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 2 Vis­pa ägg och soc­ker vitt och pö­sigt

med el­visp. 3 Sik­ta ihop al­la tor­ra in­gre­di­en­ser och

blan­da ned dem i äggsme­ten. 4 Sist vis­par du ner det mju­ka, rumsvar­ma

smö­ret. 5 Klut­ta ut den tjoc­ka sme­ten i en smord

lång­pan­na och gräd­da i ugn cir­ka en kvart. 6 Täc­ke: Un­der ti­den gör du ka­kans täc­ke, el­ler ryt­tar­ka­kans sa­del om du hell­re vill se det så! Blan­da allt i en ka­strull och låt sju­da i cir­ka 5 mi­nu­ter. 7 När du tar ut ka­kan ur ug­nen brer du på ko­ko­skle­tet och gräd­dar ka­kan i cir­ka 10 mi­nu­ter till i ug­nen.

FO­TO:JENNYGRIMSGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.