Choco­la­te brow­nie

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Kladd­ka­ke­lik­nan­de brow­nie som är van­sin­nigt god ser­ve­rad med en klick vis­pad gräd­de. Vill du gö­ra dig till li­te ex­tra kan du gö­ra en top­ping med fud­gegla­syr.

Brow­nie:

7 dl ve­te­mjöl

1 ½ tsk bak­pul­ver

1 ½ tsk salt

340 g osal­tat smör (rumstem­pe­re­rat)

7 dl soc­ker

6 sto­ra ägg (rumstem­pe­re­ra­de)

1 msk va­nilj­soc­ker

260 g mörk cho­klad

Gar­ne­ring:

li­te sik­tad ka­kao

1 Smält cho­kla­den i ett vat­ten­bad och låt den

sval­na. 2 Sätt ug­nen på 180 gra­der och sik­ta mjöl,

bak­pul­ver och salt i en skål och ställ åt si­dan. 3 Vis­pa smör och soc­ker fluf­figt och vitt (cir­ka tre mi­nu­ter med el­visp). Till­sätt ägg och va­nilj och fort­sätt vis­pa. Häll i den smäl­ta cho­kla­den och se till att den är or­dent­ligt in­blan­dad. Till­sätt de tor­ra in­gre­di­en­ser­na, blan­da väl och häll ut sme­ten i en smö­rad och brö­ad ugns­form (35 x 40 cen­ti­me­ter). 4 Gräd­da i ug­nen i 25-30 mi­nu­ter. Pas­sa ka­kan no­ga, den ska fort­fa­ran­de va­ra fuk­tig när du tar ut den ur ug­nen. 5 När brow­ni­en är helt sval sik­tar du an­ting­en

ka­kao över den el­ler så brer du på gla­sy­ren. 6 Fud­gegla­syr: Ta fram en li­ten ka­strull och blan­da 2 dl visp­gräd­de med 350 g mörk cho­klad. Rör tills all cho­klad har smält och dra se­dan av den från vär­men. 7 Rör ner 2 dl flor­soc­ker tills gla­sy­ren är helt slät och ut­an klum­par. Låt den sval­na och stel­na en aning och bred den se­dan över ka­kan.

FO­TO: JENNY GRIMSGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.