Crumb squa­res

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Ru­tor­na kan gö­ras med den fyll­ning du gil­lar bäst. Vi tog le­mon curd, men det går li­ka bra med hal­lon­sylt el­ler ra­bar­ber­kom­pott.

Skal:

450 g osal­tat smör (rumstem­pe­re­rat)

9 ½ dl ve­te­mjöl

Fyll­ning:

minst 3 dl av din fa­vo­rit­hal­lon­sylt/-mar­me­lad

Smul­degs­top­ping:

10 dl ve­te­mjöl

7 dl ljust musco­va­do­soc­ker

450 g osal­tat smör i små bi­tar (rumstem­pe­re­rat)

1 Sätt ug­nen på 180 gra­der och gör bot­ten. 2 Blan­da ihop mjöl och smör till en deg­lik­nan­de kon­si­stens. Plat­ta ut den i en smö­rad ugns­form (30 X 40 cen­ti­me­ter), lägg ett smör­pap­per över de­gen och plat­ta till den or­dent­ligt. 3 Gräd­da bot­ten i ug­nen i un­ge­fär 15 mi­nu­ter

och låt den sval­na helt i cir­ka 40 mi­nu­ter. 4 Me­dan bot­ten sval­nar gör du smul­degs­top­ping­en. Blan­da ihop mjöl, soc­ker och smör så att det blir grova smu­lor och ställ åt si­dan ett tag. 5 Häll sylt över bot­ten och strö se­dan top­ping­en över (an­vänd allt, det blir go­dast så). Gräd­da ka­kan i 15-18 mi­nu­ter och låt den sval­na helt, helst över nat­ten in­nan du skär den i ru­tor och ser­ve­rar.

FO­TO:JENNYGRIMSGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.