Na­nai­mo­bi­tar

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Des­sa små, vack­ra god­sa­ker är ur­sprung­li­gen från Ka­na­da. Där kan bi­tar­na ha bå­de grön och ro­sa fyll­ning med oli­ka smak­sätt­ning. Bäst is­kall med en kopp starkt kaf­fe till.

Bot­ten:

100 g smör

100 g smält cho­klad

150 g kex i små, små bi­tar (till ex­em­pel ma­ri­ekex)

½ dl ri­ven ko­kos

½ dl hac­ka­de nöt­ter (vi val­de ros­ta­de has­sel­nöt­ter) ½ dl soc­ker

3 msk ka­ka­o­pul­ver

2 ägg, ihop­vis­pa­de

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. Lägg ett smö­rat

bak­plåts­pap­per i en ugns­form 25-35 cen­ti­me­ter. 2 Smält smö­ret på låg vär­me i en ka­strull, ner med al­la in­gre­di­en­ser i ka­strul­len och rör runt tills det tjock­nar. Plat­ta se­dan ut mas­san på bak­plåts­papp­ret. 3 Låt bot­ten va­ra i ug­nen i cir­ka 10 mi­nu­ter, låt den

sval­na. Un­der ti­den gör du fyll­ning 1.

Fyll­ning 1:

200 g mjukt smör

9 dl flor­soc­ker

1 dl tjock va­niljkräm (här gjor­de vi på marsán­pul­ver, men du kan för­stås ko­ka en egen va­niljkräm ock­så) 1 tsk va­nilj­soc­ker

1 Vis­pa ihop in­gre­di­en­ser­na med en el­visp, det ska bli fluf­figt och ut­an klum­par. Bred fyll­ning 1 över den av­sval­na­de bot­ten och ställ in i kyl­skåpet me­dan du gör fyll­ning 2.

Fyll­ning 2:

200 g mörk cho­klad, hac­kad i rik­tigt små bi­tar

2 dl gräd­de

100 g smör

1 Lägg cho­kla­den i en bun­ke. Låt gräd­den ko­ka upp, häll den över cho­klad­bi­tar­na och rör runt så att all cho­klad lö­ser sig i gräd­den. 2 Me­dan mas­san fort­fa­ran­de är varm rör du ner smö­ret. Låt mas­san sval­na och bred den se­dan över den kal­la ka­kan. Låt stå i ky­len tills allt har sval­nat or­dent­ligt, skär i små tun­na ski­vor el­ler bi­ta

FO­TO: JENNY GRIMSGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.