Tar­te Ta­tin

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Med fär­dig­köpt smör­deg sväng­er du ihop den här frans­ka klas­si­kern på noll­tid.

6-8 por­tio­ner

5-6 äpp­len

1 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft

60 g smör

1 dl soc­ker

2 msk cal­va­dos

1 va­nilj­stång, snit­tad på läng­den

250 g fär­dig­kav­lad kyld smör­deg

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ska­la, kär­na ur och hal­ve­ra äpp­le­na ho­ri­son­tellt. Skär även bort en li­ten bit av top­pen/bott­nen. 2 Het­ta upp res­ten av in­gre­di­en­ser­na till fyll­ning­en i en stek­pan­na och lägg i äp­pel­hal­vor­na. Låt putt­ra 5 mi­nu­ter. 3 Häll över i en ugns­fast form el­ler låt äpp­le­na va­ra kvar i stek­pan­nan om den tål att stäl­las in i ug­nen. För­de­la gär­na äpp­le­na så de bil­dar ett fint möns­ter. 4 Lägg ut smör­de­gen på ett mjö­lat bak­bord och skär ut en run­del som är cir­ka 3-4 cm stör­re i di­a­me­ter än stek­pan­nan/ugns­for­men. Lägg se­dan smör­degs­loc­ket över äp­pel­fyll­ning­en och tryck ner kan­ter­na run­tom äpp­le­na. 5 Ställ pan­nan el­ler ugns­for­men i ug­nen och gräd­da cir­ka 20-25 mi­nu­ter, el­ler tills smör­de­gen bli­vit gyl­le­ne. 6 Ta ut tar­ten och låt sval­na. Los­sa för­sik­tigt kan­ter­na med en vass kniv. Vänd se­dan upp tar­ten på ett ser­ve­rings­fat med äpp­le­na upp­åt. 7 Du kan se­dan, om du vill, som på bil­den lå­ta tar­ten gli­da till­ba­ka ner i stek­pan­nan. Ser­ve­ra med en klick va­nilj­glass, va­nilj­sås el­ler li­te vis­pad gräd­de.

FO­TO:LISABJÖRNER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.