Blon­die med bär

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Blon­die är li­ka fuk­tigt klad­dig som en brow­nie men ut­an cho­kladsma­ken.

Ka­kan:

200 gram smält smör

6 dl soc­ker

5 ägg

6 dl ve­te­mjöl

Gla­syr:

1 dl flor­soc­ker

någ­ra drop­par ci­tronsaft (el­ler ba­ra li­te pud­rat flor­soc­ker ) en halv­li­ter färs­ka el­ler frys­ta blå­bär be­ro­en­de på sä­song po­ta­tis­mjöl, om du an­vän­der frys­ta bär

cir­ka 50 gram man­del­spån

1 Smält smö­ret i en gry­ta och låt det sval­na li­te, rör se­dan ned soc­ker, ägg och mjöl. Blan­da or­dent­ligt till en slät smet. 2 Häll ut sme­ten i en bak­plåts­pap­pers­klädd lång­pan­na och för­de­la bä­ren och man­del­spå­nen över ka­kan. 3 Låt den va­ra i ug­nen i 175 gra­der i cir­ka 30 mi­nu­ter. Drag ka­kan av plå­ten och låt den sval­na på gal­ler. När den är helt sval­nad ring­lar du över gla­sy­ren och skär ka­kan i ru­tor.

FO­TO:JENNYGRIMSGÅRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.