Vin­bärs­ma­za­ri­ner

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

25 ru­tor

½ dl söt­man­del, cir­ka 25 styc­ken

4 bit­ter­mand­lar

3 dl strö­soc­ker

3 dl ve­te­mjöl

1 tsk bak­pul­ver

1 msk va­nilj­soc­ker

150 g smält av­sval­nat smör

1 ½ dl mjölk

1 ägg

Fyll­ning:

2 dl rö­da vin­bär

Gla­syr:

1 dl rö­da vin­bär

½ dl vat­ten

2 msk pas­se­ra­de rö­da vin­bär

2 dl flor­soc­ker

1 Kläm fast ett bak­plåts­pap­per i bot­ten på en kvadra­tisk bak­form med lös­tag­bar bot­ten, cir­ka 25 x 25 cm. Smörj och bröa for­men. Mal man­del och bit­ter­man­del med ska­let kvar. 2 Blan­da mald man­del med strö­soc­ker, ve­te­mjöl, bak­pul­ver och va­nilj­soc­ker i en bun­ke. Till­sätt smör, mjölk och ägg. Blan­da till en jämn smet och bred ut i for­men. 3 Strö vin­bä­ren över sme­ten och gräd­da ka­kan i ned­re de­len av ug­nen, 175 gra­der, cir­ka 50 mi­nu­ter. Låt ka­kan sval­na nå­got in­nan den läggs på ett gal­ler med bak­plåts­pap­per. Låt den kall­na. 4 Ko­ka vin­bär och vat­ten un­der om­rör­ning tills bä­ren är sön­der­kok­ta. Pas­se­ra dem ge­nom en sil. 5 Blan­da pas­se­ra­de vin­bär med flor­soc­ker i en skål till en jämn gla­syr. Ring­la över den kal­la ka­kan. Låt gla­sy­ren stel­na och skär ka­kan i bi­tar. För­va­ra i burk med lock. Ser­ve­ra gär­na med vis­pad va­nilj­sås.

FO­TO: THO­MAS CAR­LÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.