Här­lig hal­lonka­ka

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Saf­tig och här­ligt god är den­na lång­pan­ne­ka­ka! Hal­lo­nen kan lätt by­tas ut mot sä­song­ens bär el­ler frukt. Ser­ve­ras ihop med en stor klick lätt­vis­pad gräd­de.

250 gram smör

3 dl strö­soc­ker

4 ägg

5 dl ve­te­mjöl

1 ½ tsk bak­pul­ver

2 tsk va­nilj­soc­ker

1 dl visp­gräd­de

100 gram ri­ven man­del­mas­sa

2 dl hal­lon

50 gram man­del­spån

pärl­soc­ker

1 Rör ihop smö­ret och sock­ret. Till­sätt se­dan

äg­gen un­der kraf­tig om­rör­ning. 2 Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och rör se­dan ner i sme­ten. Till­sätt gräd­de och man­del­mas­sa, rör till en jämn smet. 3 Häll sme­ten i en lång­pan­na (25 x 35 cm) med bak­plåts­pap­per i. Tryck ner hal­lo­nen i sme­ten och strö se­dan över man­del­spån och pärl­soc­ker. 4 Gräd­da ka­kan i 175 gra­der i cir­ka 40 min. Prov­stick ka­kan i mit­ten för att se om den är fär­dig. 5 Låt sval­na och skär se­dan upp i ru­tor.

FO­TO:EVAHILDÉNSMITH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.