Ma­räng­ba­kel­ser med ra­bar­ber­sylt

Allt i en form - - SALTA OCH SÖTA BAKVERK -

Cir­ka 35 ru­tor

Bot­ten:

100 g rumstem­pe­re­rat smör

1 ½ dl strö­soc­ker

4 äggu­lor

4 msk stan­dard­mjölk

2 dl ve­te­mjöl

2 tsk bak­pul­ver

2 tsk va­nilj­soc­ker

Ma­räng:

5 ägg­vi­tor

2 ½ dl strö­soc­ker

Till ser­ve­ring:

ra­bar­ber­sylt

visp­gräd­de

crè­me fraiche

1 Sätt ug­nen på 150 gra­der. Vis­pa smör och soc­ker po­röst och till­sätt en äggu­la i ta­get. Rör i mjöl­ken och ar­be­ta till en slät smet. 2 Blan­da mjöl, bak­pul­ver och va­nilj­soc­ker och vänd ner i sme­ten. Bred ut sme­ten i lång­pan­na klädd med bak­plåts­pap­per. 3 Vis­pa ägg­vi­tor­na till hårt skum. Till­sätt sock­ret och fort­sätt vis­pa i nå­gon mi­nut. Bred ma­räng­en över ka­kan och gräd­da mitt i ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter. 4 Låt ka­kan sval­na och skär den se­dan i mind­re bi­tar. Vis­pa upp hälf­ten gräd­de och hälf­ten crè­me fraiche och ser­ve­ra till ba­kel­ser­na till­sam­mans med ra­bar­ber­kom­pott el­ler ra­bar­ber­sylt.

FO­TO:ÅSADAHLGREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.