HYUN­DAI EQU­US.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är bil­den som vi­sar Hyun­dais för­sök att kon­kur­re­ra med BMW 7-se­rie, Mer­ce­des S-klass och Au­di A8: nya mo­del­len Equ­us. Mo­dellå­ret för Equ­us är 2017 och bi­len ge­nom­går som bäst kall­vä­ders­tes­ter. Bi­len byggs på en myc­ket mo­der­ni­se­rad BH-platt­form och vi kan räk­na med vikt­minsk­ning och ef­fek­ti­va­re mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.