AU­DI A4.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är en kom­man­de stor­säl­ja­re i Sve­ri­ge – nya Au­di A4. Tes­ter i kallt vä­der har pre­cis ge­nom­förts och vad vi kan se på bil­der­na föl­jer Au­di tren­den in­om VW-fa­mil­jen med läng­re hjul­bas och kor­ta­re över­häng för att öka ut­rym­met i ku­pén. Gril­len på­min­ner om de­sig­nen på nya Au­di TT. Vikt­minsk­ning­en vän­tas bli 80-100 kg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.