FER­RA­RI FF.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Fer­ra­ri pla­ne­rar för en an­sikts­lyft­ning av mo­del­len FF. Bi­len vi­sa­des förs­ta gång­en 2011 och till mo­dellå­ret 2016 ska den mo­der­ni­se­ras. Vi kan se en ny kofång­a­re fram och nytt luftin­tag. 12-mo­torn ska sty­ras av en ny åt­taste­gad dub­bel­kopp­lings­lå­da och kraf­ten ska sty­ras till al­la fy­ra hju­len via ett upp­da­te­rat fyr­hjuls­drift­sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.